همراه با پاسخ تشریحی

آزمون های جامع کنکور و متوسطه دوم

  • تمام آزمون ها
  • آزمون های موضوعی
  • آزمون های تخصصی
  • آزمون های عمومی
  • آزمون فعال

آزمون جامع زیست شناسی

این آزمون توسط استاد مبین ستوده نژاد طراحی و با سوالات استاندارد توانایی واقعی شما را می سنجد

آزمون جامع فیزیک

این آزمون توسط امیر علی عرب یکی از بهترین اساتید فیزیک کنکور طراحی شده است. خود را بیازمایید

ریاضیات

آزمون جامع ریاضی تجربی

آزمون توسط دکتر محمدی طراحی شده است و با سؤالات استاندارد کنکور سال 98 را باز سازی می کند

شیمی

آزمون جامع شیمی

آزمون توسط استاد مسعود ستوده نژاد طراحی شده است و با سؤالات استاندارد کنکور سال 98 را باز سازی می کند

آزمون فعال

آزمون ریاضیات جامع کنکور 98 آزمون مسابقه مورخ 98/4/5 است درس آزما برای شما در این آزمون  جوایز ویژه در نظر گرفته است

آزمون جامع ادبیات

این آزمون با سوالات استاندارد مانند آزمون های دیگر همراه با پاسخ بوده و محک خوبی برای توانایی شماست

آزمون جامع عربی

این آزمون توسط استاد سیفی طراحی شده است و توانایی شما را با سؤالات استاندارد قبل از کنکور 98 می سنجد. این آزمون در تاریخ 98/2/28 اجرا خواهد شد

آزمون جامع زبان انگلیسی

این آزمون توانایی شما را با سؤالات استاندارد قبل از کنکور 98 ارزیابی می کند. این آزمون در تاریخ 98/2/30 اجرا خواهد شد

آزمون جامع دین و زندگی

این آزمون توانایی شما را با سؤالات استاندارد قبل از کنکور 98 بررسی می کند. این آزمون در تاریخ 98/3/5 اجرا خواهد شد

آزمون موضوعی تعادل

این آزمون توسط استاد مسعود ستوده نژاد آماده شده است. خود را بیازمایید